+977 81 5400045 sembs2070@gmail.com

Goals & Features

Goals of SEMBS

स्वच्छ, स्वस्थ र शान्त वातावरणमा वाल मैत्री वातावरणको सिर्जनागरी कुशल तथा एकासौँ शताव्दीलाई हाँक्न सक्ने  दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने वाटोमा अग्रसर तुल्याउनु हाम्रो विद्यालयको  लक्ष्य हो। विद्यार्थीलाई कितावी ज्ञानले मात्रै नपुग्ने भएको हुदाँ पढाइको अलवा अन्य विभिन्न किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलापको आयोजना गरी विद्यार्थीको चौतफी ज्ञानको विकास गर्नु यस विद्यालयको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।

Features of SEMBS

 • दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक तथा शिक्षिकाबाट अध्यापन गराइने।
 • विद्यार्थीको क्षमता र मनोभावना अनुरुप अध्यापन गराइने।
 • कक्षा नर्सरी देखि यू.के.जी. सम्म ग्रेड टिचिङ्को व्यवस्था भएको।
 • सफा र स्वच्छ वातावरणमा अध्यापन पराइने।
 • प्रयाप्त मात्रामा कम्प्युटर ल्यावको व्यवस्था भएको।
 • विद्यालयको आफ्नै सुविधा सम्पन्न होस्टेलको वयवस्था भएको।
 • स्कूलको आफ्नै पुस्तकालयको व्यवस्था भएको।
 • विद्यार्थीको ओसार पसार गर्नको लागि यातायातको सुविधा भएको।
 • प्रयाप्त मात्रामा शैक्षिक तथा खेलकुदका सामग्रीहरूको व्यवस्था भएको।
 • शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था भएको।
 • विद्यार्थीलाई विभिन्न किसिमका खेलकुद तथा अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराइने।
 • विद्यार्थीको रूची, चाहना अनुसार र उनीहरूको प्रतिभालाई प्रस्फुटन हुने अवसर दिइने।
 • कमजोर विद्यार्थीहरूका लागि विशेष कक्षाको व्यवस्था भएको।
 • प्ले ग्रुप तथा नर्सरी कक्षाहरूका लागि अडियो भिजुअलको व्यवस्था भएको।
 • इमेल तथा इन्टरनेटको व्यवस्था भएको।
 • विद्यालयको हाताभित्र क्यान्टिनको व्यवस्था भएको।
download free themes